Opslag van energie

CAES

Waarom energieopslag Het belang van opslag van energie neemt in een snel tempo toe. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen die opgeslagen kunnen worden en dus inzetbaar zijn in functie van het elektriciteitsverbruik, geldt dit niet voor hernieuwbare energie. Zo kan het zijn dat er weinig of geen wind, noch zon is in een verbruikspiekperiode ; Lees meer »

Hernieuwbare energie: 4 pijlers ter ondersteuning

Grid balance

Een visie op de voornaamste uitdagingen én oplossingen voor onze toekomstige elektriciteitsvoorziening. Specifieke eis van elektriciteitsvoorziening : de “grid balance” Een heel specifieke uitdaging is dat elektriciteit op zich niet kan opgeslagen worden : om een constante spanning en frequentie te verkrijgen (beiden noodzakelijk voor de goede werking van elektrische apparaten) moeten de netten – Lees meer »