Afstemming van het verbruik

Flattened peak

Afstemming van het verbruik of Demand response Afstemming van het verbruik – in het Engels “Demand response” – komt er op neer dat je de verbruikspieken wegwerkt (afvlakt) door tijdens de piekmomenten de vraag te verlagen, zoals in onderstaande figuur geïllustreerd. Dit is niet zo nieuw, want het onderscheid tussen (goedkoper) nachttarief en (duurder) dagtarief, Lees meer »

Overdimensionering van de productiecapaciteit

peak

Overcapaciteit als marge Een van de mogelijkheden om de elektriciteitsproductie op het (maximum) verbruik af te stemmen is er voor te zorgen dat de productiecapaciteit gelijk is aan – of wat groter is dan – dit maximaal verbruik. Overdimensionering van de productiecapaciteit houdt dus in dat deze capaciteit beduidend groter is dan de hoogste piek. Lees meer »

Grid balance: het afstemmen van productie en verbruik

Load Curven

Om de netwerken in evenwicht te houden (grid balance), komt het er op neer om productie en verbruik van elektriciteit continu gelijk te houden. Traditionele productie (grijze elektriciteit) Bij traditionele elektriciteitscentrales (draaiend op fossiele of nucleaire brandstof) komt het er op neer om de capaciteit van die centrales continu af te stemmen op het totale Lees meer »

Hernieuwbare energie: 4 pijlers ter ondersteuning

Grid balance

Een visie op de voornaamste uitdagingen én oplossingen voor onze toekomstige elektriciteitsvoorziening. Specifieke eis van elektriciteitsvoorziening : de “grid balance” Een heel specifieke uitdaging is dat elektriciteit op zich niet kan opgeslagen worden : om een constante spanning en frequentie te verkrijgen (beiden noodzakelijk voor de goede werking van elektrische apparaten) moeten de netten – Lees meer »