Smart grids: energie voor de toekomst

De uitdagingen voor onze elektriciteitsvoorziening zijn groot. De smart grids geven een antwoord: betrouwbare energie en meer rendabiliteit!

Grid balans: dubbele uitdaging

De grids in Europa en daarbuiten staan steeds meer onder druk. Het elektriciteitsverbruik blijft stijgen, ook in de toekomst. En ook het productieaandeel aan hernieuwbare energie gaat omhoog. Die ‘groene’ energie is intrinsiek variabel en vormt dus een uitdaging voor de grid balans.

De smart grids als antwoord

smart gridsBeide evoluties zijn op zich niet negatief. Maar als we er niet intelligent mee omgaan, bedreigen ze de stabiliteit en betaalbaarheid van onze energievoorziening. Tijd dus voor smart grids met 4 pijlers:

  1. Met smart metering werken we pieken en dalen aan de vraagzijde weg. Een stabielere, efficiëntere vraag zorgt voor betrouwbare, betaalbare energie.
  2. Smart storage en intelligent beheer stabiliseren de aanbodzijde. Geen “waste” of peperdure energie meer, maar lagere kosten en hogere winstgevendheid.
  3. Smart interconnection binnen Europa levert schaalvergroting, efficiëntiewinsten en dus lagere kosten op. En grotere diversificatie en spreiding van productiemiddelen, wat dan weer zorgt voor extra betrouwbaarheid.
  4. Smart capacity: met een optimale mix aan productie-, transport- en distributiemiddelen zal relatief minder productiecapaciteit nodig zijn om meer betrouwbare én hernieuwbare energie te garanderen.

Slimme processen: iedereen wint!

De voordelen van de smart grids komen er enkel als producenten, TNB’s en DNB’s samenwerken. Maar ze plukken er ook de vruchten van: smart grids zorgen mee voor betrouwbare energie, lagere kosten en dus meer rendabiliteit. Ik draag bij door de processen in de grids te helpen optimaliseren en op elkaar af te stemmen.

om te bespreken hoe ik
deze visie voor jou kan inzetten.