Obama’s plan tegen de klimaatverandering

Aankondiging van Obama’s plan tegen de klimaatverandering

Op de website van the witte huis, kan je de aankondiging vinden van president Barak Obama’s plan tegen klimaatverandering die hij a.s. dinsdag zal voorstellen in Georgetown University. Je kan deze aankondiging en het respectievelijke YouTube filmpje vinden op de website van het Witte Huis (klik op de link onder benedenstaande foto).

De steeds frequentere en duurdere natuurrampen – Katrina, Sandy, zware tornado’s, enz. – maar ook droogtes met mislukte oogsten tot gevolg, hebben ongetwijfeld een basis geschapen bij de Amerikaanse bevolking voor een breder draagvlak om iets te ondernemen tegen de klimaatverandering.

Obama's plan against climate change

Bron: Whitehouse.gov

Impact van Obama’s plan voor de energie sector

Zullen de Verenigde Staten – na jarenlange lobby door o.a. de olie industrie – er toch in slagen om een voortrekkersrol te nemen in de strijd tegen de klimaatverandering? Door hun leidende rol in de wereldeconomie, hebben de V.S. het Kyoto protocol alsook de daaropvolgende klimaattoppen steeds ondermijnd.

Zo klagen Europese ondernemers dat de elektriciteitsprijzen in Europa te hoog zijn door de vooraanstaande rol die Europa neemt in het aandeel voor – tot nog toe duurdere – hernieuwbare energie. Zeker nu de V.S. goedkopere schaliegas en schalie-olie kunnen produceren, dreigen Europese bedrijven aan competitiviteit te verliezen.

Zal Obama’s plan dan een kentering teweegbrengen in de wereldwijde energie politiek? Dit zal natuurlijk afhangen van de inhoud van dit plan, maar ook van de effectieve uitwerking ervan, en dus of hij zijn plan door het lager huis (Huis der Afgevaardigden) en het hoger huis (Amerikaans congres) goedgekeurd krijgt.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…