Nominatie van elektriciteit

Waarom nominatie van elektriciteit?

Omdat een netwerk steeds ‘in balans’ dient te zijn, moeten de netbeheerders weten hoeveel elektriciteit uit het netwerk zal vertrekken (afgenomen worden) en hoeveel elektriciteit in het netwerk zal geïnjecteerd worden op een welbepaald ogenblik.  Daarom moeten elektriciteitsproducenten dit vooraf inschatten en – doorgaans de dag voordien – “nomineren” aan de netbeheerder(s) waarop ze beroep doen.  Deze nominatie van elektriciteit moet voor elk netwerkpunt gebeuren via welk de leverancier aan het netwerk gekoppeld is – zowel voor injectie als voor afname – ; en dit, voor elk kwartuur van de dag.

 injectie = afname

Op die manier kan de netbeheerder de talrijke ‘bewegingen’ – zijnde van welke injectiepunten naar welke afnamepunten – voor elk tijdstip voorafgaandelijk in kaart brengen en wanneer nodig voorzorgsmaatregelen treffen.  De netbeheerder zal o.a. nagaan of er geen (transport) capaciteitsprobleem kan optreden en zich ook vergewissen dat voorspelde injectie en afname in evenwicht zijn.

Perfecte voorspelling of ‘forecast’: realistisch?

Het spreekt vanzelf dat elektriciteitsproducenten niet steeds met 100% nauwkeurigheid kunnen ‘forecasten’ of dus aangeven hoeveel energie er waar geïnjecteerd en afgenomen zal worden. Er zijn inderdaad heel wat factoren die het elektriciteitsverbruik beïnvloeden v.w.b. afnamepunten.

Daarom zullen netbeheerders de producenten dan ook dwingen tot voldoende precisie door hen te ‘straffen’ wanneer de uiteindelijke injecties en/of verbruiken (sterk) verschillen van de voorgespelde hoeveelheden. Dit gebeurt aan de hand van onevenwichtstarieven of ‘imbalance tariffs’.  Een elektriciteitsleverancier heeft er dus alle belang bij om zo nauwkeurig als mogelijk te voorspellen.