Energie-eilanden voor energie opslag

Wie enigszins het Belgisch energiebeleid volgt, is ongetwijfeld op de hoogte van de plannen om energie-eilanden voor energie opslag in de Noordzee te bouwen. Hoewel minister Vande Lanotte, huidige minister van de Noordzee, het idee heel genegen is, opperde baggeraar DEME, uit monde van haar CEO Alain Bernard, reeds in 2011 het idee ‘iLand’ (bron : Trends).

Maritiem Ruimtelijk Plan

Vorige week keurde de ministerraad het ontwerp van het Maritiem Ruimtelijk Plan goed, dat een dergelijk project mogelijk – en tevens concreter – maakt. Het zou zelfs om 2 eilanden gaan : een voor de kust van Zeebrugge, een ander voor de kust van Bankenberge-De Haan.

Energie eiland (VRT)Energie-eiland (bron: De Redactie – VRT)

Prima initiatief voor opslag van (hernieuwbare) energie

Vanuit efficiëntie verbetering, in bijzonder voor een hoger aandeel in de productie van hernieuwbare energie, een beloftvolle initiatief. Het principe is eigenlijk eenvoudig en gebaseerd op PHS (=Pumped Hydroelectrical Storage), dat reeds toegepast wordt in België (zie ook paragraaf “Opslagtechnologiëen”, subparagraaf “Hydro-elektriciteit” in een eerdere blog over energie opslag).

Bovendien kan je met zo’n eiland(en), naast opslag van variabele windenergie, zelfs ook energie uit de getijden benutten. Inderdaad, wanneer het waterniveau in het eiland lager is dan dat van de zee, kan je water over turbines laten binnenstromen, dus zonder windenergie te verbruiken in een verbruikspiekperiode. Twee vliegen in één klap dus : opslag van windenergie én energie benutting uit de getijden.

Technische en economische haalbaarheid

Over de haalbaarheid van zo’n energie-eilanden is er geen twijfel. Zo publiceert KEMA, een gunstig advies voor dergelijke grootschalige elektriciteitsopslag projecten die duidelijk ook in Nederland belangstelling krijgen.

Vanuit economisch oogpunt blijkt volgens KEMA een centrale van zo’n 20 GWh de meest aantrekkelijke situatie voor Nederland te zijn. Zo’n opslagcentrale zou – gebaseerd op een levensduur van veertig jaar – een jaarlijkse besparing van tussen de 1,3 en 1,6 miljard Euro opbrengen.

Of het streefdatum om die eilanden reeds operationeel te hebben tegen 2016 even realistisch is, is een andere vraag. Maar dat zal de tijd wel uitwijzen.