Intelligente processen voor DNB’s

Verhoog je efficiëntie, reduceer je kosten en bereid je voor op de smart grids. Ik help je met procesoptimalisatie en -automatisering.

Distributie onder druk

Het huidige distributienet is ontworpen voor de verdeling van centraal geproduceerde elektriciteit. Steeds meer consumenten injecteren echter zelf energie. Dat maakt het beheer van distributiegrids complexer en duurder. Als DNB word je dan ook uitgedaagd om steeds efficiënter te werken en je kosten te drukken.

Efficiënte processen voor de toekomst

Als energie-expert kan ik je distributieprocessen helpen optimaliseren. Zo zal je efficiënter werken én inspelen op deze uitdagingen:

  • Betere regulering van de vraag dankzij smart metering.
  • Waar mogelijk beschikbare opslagcapaciteit gebruiken voor een optimale grid balans.
  • Overcapaciteit en waste voorkomen bij hogere decentrale injectie.

ICT is de sleutel om midden- en laagspanningsgrids intelligenter te maken. Doordat ik ook de vertaalslag naar ICT maak, help ik je processen verder te automatiseren.

Totaaloplossing met visie

Je uitdagingen vragen om doordachte oplossingen. Die bouw ik op 3 pijlers:

  1. Helikopterzicht. Ik adviseer DNB’s, TNB’s en producenten. Ik kan je dus helpen om je processen ook af te stemmen op veranderingen in de hele value chain, met oog op de smart grids van de toekomst.
  2. Ervaring procesoptimalisatie. Ik help organisaties al jaren om processen efficiënter te maken vanuit diverse invalshoeken. Duurzame efficiëntie en betrouwbaarheid van de grids, daar ga ik voor.
  3. Energie-expert. Door mijn kennis en ervaring in de energiesector dring ik snel door tot de kern van je uitdaging. Ik ben dus meteen inzetbaar.

Het resultaat? Een duurzame totaaloplossing met oog voor doorgedreven efficiëntie en de smart grids van de toekomst.

om te bespreken hoe ik jouw processen
kan optimaliseren voor maximale efficiëntie.